ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Pečlivě dbáme na ochranu osobních údajů. Níže naleznete kompletní pravidla tzv. GDPR a vysvětlení používání cookies.

Zásady ochrany osobních údajů

Agile Academy s.r.o. – se zavazuje chránit vaše soukromí a používat vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a se zásadami společnosti o ochraně osobních údajů. V tomto oznámení se dozvíte, proč vaše osobní shromažďujeme a jakým způsobem s nimi nakládáme.

Společností „Agile Academy“ a zájmeny „my“ nebo „naše“ v jakémkoli tvaru se v tomto oznámení rozumí společnost Agile Academy s.r.o.

 

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které mohou být použity samostatně nebo společně s dalšími údaji k jedinečné identifikaci jakékoli živé osoby, například vaše jméno nebo e-mailové adresy či telefonní čísla, která se vaší osoby týkají.

Vy osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jste společnosti Agile Academy poskytli své kontaktní údaje, abychom vám mohli zasílat obecné informace týkající se naší společnosti, výrobků nebo služeb, či potenciálních obchodních příležitostí atd.

Uchováváme o vás tyto osobní údaje:

  • Kontaktní údaje: zpravidla vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
  • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje vašeho zaměstnavatele a vaši pracovní pozici.
  • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí, formulářů na internetových stránkách nebo jinak.

Vaše práva v souvislosti s uchováváním vašich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu, resp. doplnění,
  • právo na výmaz,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či uplatnění některého z výše uvedených práv kontaktujte Agile academy výhradně prostřednictvím emailové adresy petr.novotny@agileacademy.cz

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O každém takovém prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Osobní údaje používáme pro následující účely:

Poskytování marketingových sdělení na základě vašeho přání dostávat taková sdělení (včetně informací o naší společnosti, kurzech, výrobcích, řešeních, službách, soutěžích a reklamních akcích). Tato sdělení mohou být zasílána elektronicky (například e-mailem či prostřednictvím on-line reklamy) a poštou.

Při vaší registraci na kurzy pořádané ve spolupráci s firmou RainFellows, sdílíme vaše kontaktní údaje, informace o zaměstnání a další informace, které nám poskytnete s firmou RainFellows s.r.o. (IČ 281 37 736) za účelem vzájemné spolupráce a plnění našich povinností v souvislosti s poskytováním kurzů a služeb. Toto sdílení bude prováděno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a výlučně za účelem dosažení našich společných cílů. Vaše údaje budou chráněny a použity pouze v souladu s touto politikou.

Při vaší registraci na kurzy pořádané ve spolupráci s firmou Agile Coders / ScrumDojo (Scrum.org a ProKanban.org certifikované kurzy vedené lektory Karlem Smutným nebo Richardem Rossem), sdílíme vaše kontaktní údaje, informace o zaměstnání a další informace, které nám poskytnete s firmou Agile Coders s.r.o. (IČ 04734378) za účelem vzájemné spolupráce a plnění našich povinností v souvislosti s poskytováním kurzů a služeb. Toto sdílení bude prováděno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a výlučně za účelem dosažení našich společných cílů. Vaše údaje budou chráněny a použity pouze v souladu s touto politikou.

Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme.

Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů:

Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a zviditelňovat naši společnost, kurzy, výrobky, řešení, služby, soutěže, události a podobně, abychom vám a/nebo vaší společnosti mohli poskytovat relevantní nabídky kurzů, výrobků, řešení a služeb a jakékoli další informace o naší společnosti a/nebo výrobcích, které byste mohli potřebovat nebo by vás / vaši společnost podle našeho názoru mohly zajímat.

Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli – jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout vám nabízenou činnost nebo vám umožnit se do ní zapojit.

Co jsou soubory cookies?

Naše webové stránky www.agileacademy.cz používají soubory cookies. Soubory cookies jsou datové soubory, které se během návštěvy našich webových stránek ukládají do zařízení jednotlivých uživatelů (tedy do vašich zařízení). Naše webové stránky si tak pamatují např. nastavení a úkony jednotlivých uživatelů, proto při jejich další návštěvě již uživatel nemusí dříve učiněná nastavení opakovaně zadávat.

Soubory cookies umožňují našim webovým stránkám rozlišovat jejich jednotlivé uživatele bez nutnosti jejich přímé identifikace. Zpříjemňují uživateli jejich používání bez rizika zneužití osobních údajů. Soubory cookies nelze použít pro zjištění totožnosti uživatele ani pro zjištění přihlašovacích údajů.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.

Jaké typy souborů cookies používáme

Na našich webových stránkách jsou používány soubory cookies „dlouhodobé“ (persistent cookies) a „krátkodobé“ (session cookies). Dlouhodobé cookies zůstávají v zařízení po určitou dobu nebo i bez časového omezení i po zavření prohlížeče. Krátkodobé cookies jsou dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči jen do doby, než jej uživatel zavře.

Pro jaké účely soubory cookies používáme?

Nezbytné cookies

Tyto soubory cookies jsou nutné pro správnou funkci našich webových stránek. Umožňují uživateli pohybovat se na našich webových stránkách a používat jejich funkce. Tyto soubory cookies o uživateli neshromažďují žádné informace, které by bylo možné použít pro marketing či zaznamenávání jím navštívených stránek na internetu. Obvykle jsou určeny pro danou relaci a vyprší v okamžiku, kdy uživatel ukončí svou návštěvu webových stránek. Tuto kategorii souborů cookies nelze zakázat.

Funkční soubory cookies

Tyto soubory cookies umožňují našim webovým stránkám pamatovat si volby a preference uživatele, aby je v budoucnu nemusel znovu uvádět (například uživatelské jméno, jazyk a region, ve kterém se uživatel nachází, atd.). Cílem je nabídnout vylepšené a individualizované funkce pro uživatele. Tuto kategorii souborů cookies nelze zakázat.

Analytické soubory cookies

Analytické neboli výkonnostní cookies nám pomáhají rozpoznat a spočítat počet návštěvníků (uživatelů) a zjistit, jak se pohybují na našich webových stránkách, když je používají. Shromažďují informace, jako jsou například používané internetové prohlížeče a operační systémy, počet návštěv na webových stránkách, průměrnou dobu trvání návštěvy na webových stránkách či informace, ze které stránky se uživatel na naši webovou stránku dostal. Umožňují nám poznat obecné vzorce využívání našich webových stránek, nikoliv způsob, jak je využívá nějaký konkrétní uživatel. Tyto soubory cookies obvykle zůstávají v počítači uživatele, dokud je nesmaže.

Reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies zaznamenávají návštěvy našich webových stránek ze strany uživatele, navštívené stránky a odkazy, na které uživatel klikl. Shromažďují informace o zvyklostech uživatele při procházení webových stránek a uchovávají informaci, že uživatel naše webové stránky navštívil. Naše společnost (včetně třetích osob pověřených naší společností) může tyto informace využít za účelem zvýšení relevance našich webových stránek, obsahu a zobrazených reklam s ohledem na specifické zájmy uživatele. Používají se také k omezování frekvence zobrazení reklam a měření efektivity reklamních kampaní. Tyto soubory cookies obvykle zůstávají v počítači uživatele, dokud je nesmaže.

Používáme soubory cookies třetích osob?

Kromě našich vlastních souborů cookies (soubory cookies první strany), používáme v některých případech také soubory cookies třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a zlepšovat efektivnost naší reklamy. Tyto cookies jsou zajišťovány třetími osobami a naše společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu dat v nich obsažených. Používáme následující nástroje a služby: Google Tag Manager, Google Universal Analytics pro analýzu návštěvnosti a Google AdWords, a to včetně remarketingu/retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů. Na našich webových stránkách se mohou objevit i nástroje či aplikace, které jsou propojené s poskytovateli služeb sociálních médií, např. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn nebo YouTube, a to s cílem vylepšit prohlížení internetu a zjednodušit sdílení obsahu.

Jak mohu kontrolovat nebo mazat soubory cookies?

Ukládání souborů cookies je na většině internetových prohlížečů povoleno automaticky. Nastavení prohlížečů je možné změnit, použití souborů cookies je možné omezit nebo zablokovat.

Napište nám, nebo zavolejte. A nezapomeňte na naše sociální sítě.

Firemní údaje

agile academy s.r.o.

Husinecká 903/10
Praha 3 - Žižkov
130 00

tel: +420 703 435 307
email: info@agileacademy.cz

IČO: 088 57 911
DIČ: CZ08857911
DS: 23mndtn

Web design by AKO Enterprise s.r.o.