Vše o Agile

Propojujeme komunitu – pořádáme workshopy, zprostředkováváme výměny agilních profesionálů mezi organizacemi.

Co je to Agile?

Agile je především způsob myšlení. Je to umění přizpůsobit se (nepředvídatelné) změně – na straně zákazníků, kolegů či firem; způsobené novými technologiemi či business modely.

Díky Agile budete umět lépe uspokojit vaše zákazníky (externí i interní), díky čemuž jich budete mít více a budou se k vám vracet. Zároveň Agile pomáhá ke zlepšování interních procesů, což vede k většímu zapojení a kreativitě zaměstnanců, což opět vede ke spokojenějším zákazníkům. Pokud se Agile naimplementuje správně, pak je výsledkem rychlejší doručování prvních verzí produktu na trh / zákazníkovi, vyšší kvalita a více motivovaní zaměstnanci.

Zároveň ale není Agile všelék na všechno a nehodí se všude, viz níže Kdy a Kde použít Agile.

Velký „boom“ zažívá Agile v posledních zhruba 10ti letech, ale různé postupy a metody, které používá, jsou známy přes 30 let a LEAN, z kterého Agile vychází, je tu už dokonce přes 100 let.

Zatím se Agile nejvíce využívá v rámci IT a projektového managementu, ale čím dál tím častěji objevují jeho výhody i v dalších odvětvích, např. v bankovnictví, farmacii, výrobě, ale i v dalších oborech, např. Sales, HR, Marketing, Business.

Agilní cibule

S Agile se pojí mnoho nepochopení – často se jeho hodnoty zaměňují se známými procesy a nástroji, které však primárně slouží k naplnění těchto hodnot. K lepšímu pochopení nám může posloužit takzvaná „Agilní cibule“

Způsob myšlení

Stojí na třech pilířích: Zákazník, Zlepšování se a Otevřenost. Ve zkratce bychom to mohli popsat následovně: „Za vším hledejte zákazníka, těšte se na změnu, zdokonalujte se a sdílejte.“

Hodnoty

Již v roce 2001 se sešli světoví lídři různých přístupů vývoje software a společně definovali „Agile manifesto“. Čtyři krátké věty, které jsou platné dodnes. Jen s rozšiřováním Agile do dalších oblastí si můžete „software“ nahradit slovem „produkt“:

Objevujeme lepší způsoby vývoje software (hledání řešení) tím, že je tvoříme a pomáháme při jeho tvorbě ostatním. Při této práci jsme dospěli k těmto hodnotám:

Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji

Fungující software před vyčerpávající dokumentací

Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě

Reagování na změny před dodržováním plánu

 

Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, bodů nalevo si ceníme více. Co je extrémně důležité a často se neděje, je neignorovat body vpravo. Pokud se „nežijí“ body vlevo a ignorují body vpravo, panuje chaos. Agilní přístup je však o disciplíně – o zavlastnění si levé části a realizování pravé části, byť jen v nejnutnější formě podporující doručení hodnoty.

Originál manifestu: https://agilemanifesto.org

Principy

Budete-li se řídit následujícími principy, pak vám život podle hodnot z předchozího bodu půjde velice snadno:

 1. Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným dodáváním hodnotného softwaru.
 2. Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka.
 3. Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců, s preferencí kratší periody.
 4. Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu.
 5. Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci.
 6. Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu z vnějšku i uvnitř něj je osobní
 7. Hlavním měřítkem pokroku je fungující
 8. Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli být schopni udržet stálé tempo trvale.
 9. Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému designu.
 10. Jednoduchost – umění maximalizovat množství nevykonané práce – je klíčová.
 11. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů.
 12. Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a přizpůsobuje své chování a zvyklosti.

Metody

Je spousta metod / frameworků, které napomáhají uvedení principů do praxe. Mezi nejznámější patří na úrovni týmů Scrum, Kanban, Extreme Programming, Nexus, TDD, SWAY a DSDM, je jich však nespočet. Mezi takzvané škálované metody pak můžeme zařadit LeSS, Scrum of Scrums, SAFe a mnoho lidí sem také řadí tzv. Spotify model.

Nástroje a procesy

Stejně jako kdekoli jinde, ani agilní způsob práce se neobejde bez nástrojů. Mezi nejčastěji používané patří JIRA, fyzická tabule / zeď / okno, Trello, Miro, GitHub a Selenium. Toto jsou nástroje, se kterými se nejčastěji setkáváme v rámci Agile academy, ale jsou jich desítky až stovky a každému může vyhovovat něco jiného.

Kdy a kde použít Agile?

Jak jsme psali na začátku, Agile se nehodí všude. Zda je jeho použití vhodné nebo ne nám může poradit tzv. CYNEFIN model, který rozděluje problémy do pěti kategorií:

Agilní přístupy jsou určeny primárně pro inovační typy projektů v nestabilním prostředí, kde buď ještě neexistuje typ produktu, který vytváříme, a tak se hůře představuje nebo jsou požadavky na produkt, který plní specifické potřeby zákazníka, nejasné a dynamicky se mění. V takovýchto situacích vám Agile pomůže nejvíce.

Napište nám, nebo zavolejte. A nezapomeňte na naše sociální sítě.

Firemní údaje

agile academy s.r.o.

Husinecká 903/10
Praha 3 - Žižkov
130 00

tel: +420 703 435 307
email: info@agileacademy.cz

IČO: 088 57 911
DIČ: CZ08857911
DS: 23mndtn

Web design by AKO Enterprise s.r.o.